Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Regulamin pracy Adam Piątkowski 59088
Regulamin organizacyjny Adam Piątkowski 58762
Strategia rozwoju Anna Ratuszyńska 58307
Ewa Fijoł Adam Piątkowski 58304
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Anna Ratuszyńska 58296
Zarząd Powiatu Anna Ratuszyńska 56409
Skład osobowy Adam Piątkowski 54453
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy. Anna Ratuszyńska 53560
Skład osobowy Adam Piątkowski 52742
Dyżury Radnych Anna Ratuszyńska 52741
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Anna Ratuszyńska 52528
Zadania Anna Ratuszyńska 51836
Strona główna Adam Piątkowski 51526
Stefan Bernaciak Anna Ratuszyńska 51041
Wykaz gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie z zasobu Powiatu lub Skarbu Państwa Adam Piątkowski 50877