Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2010-03-11 14:23:47
This information is probably out of date!

Return to the current look

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego


NazwaWydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego do ZUS lub KRUS.

Miejsce
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu - Wydział Geodezji i Mienia Powiatowego.

Informacja
Tel: (048) 6762779 w.22, w.23
Fax (048)6762520Wzór wniosku do pobrania poniżej


Wymagane dokumenty:


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej - podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 16 września 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).

W innych przypadkach w dniu złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł w Kasie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu: nr 68915700020000000021500001. Dowód opłaty załączyć do wniosku.Wzór wniosku
2008-05-05 12:29:42(27 KB)More...