Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


Przedmiotowe ogłoszenie dotyczy udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego. Konsultacjom poddana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Jednocześnie pragnę podkreślić, że konsultacje społeczne samego projektu Dokumentu Implementacyjnego zakończyły się 5 lutego 2014 roku. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nie składanie uwag do Dokumentu Implementacyjnego.

Informacja wytworzona przez:
Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański , w dniu:  21‑03‑2014 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  21‑03‑2014 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2014 10:53:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie